Bakgrunn

I 2017 inviterte Sola kommune til konkurranse om tildeling av totalentreprise på bygging av  et nytt sykehjem i Fredtunvegen 21. Som et resultat av denne konkurransen ble Backe Rogaland AS valgt. Sola Sykehjem vil ha en byggeperiode på ca. 17 mnd. og skal være ferdigstilt 31.12.2019. Arkitekten er Arkipartner AS.

 

Sola Sykehjem — et helt nytt sykehjem

Sykehjemmet blir bygget i 6 etasjer og totalt vil det komme på 8 700 m2, inklusiv kjeller på 1 500 m2. Sykehjemmet er planlagt for 64 beboere fordelt på åtte avdelinger. I første etasje legges resepsjon og sykehjemmets fellesfunksjoner, samt dagsenter. Byggets nærhet til eksisterende sykehjem skal gi positive samarbeidseffekter og det nye sykehjemmet vil blant annet inneholde frisørsalong og fysioterapi. 

Fasadene er kledd med lakkerte aluminiumskassetter, hovedsakelig behandlet med hvit lakk med metallisk dybde. Det benyttes bronse-elokserte plater i detaljer. Nordfasaden åpnes opp i første etasje ved at bygningsvolumet løftes opp på betongsøyler. Mot sør etableres takterasser og balkonger som vil gi beboerne flotte uteoppholdsareal.

Sykehjemmet vil være et av de første byggeprosjektene innenfor den nye sentrumsplanen i Sola. Detaljreguleringen som tilrettelegger for sykehjemsprosjektet ble vedtatt i september i 2016. Den omfatter det eksisterende sykehjemmet på to tilliggende tomter, grøntdrag i to retninger som krysses ved hjørnet av tomten, en ny bygate umiddelbart nord for tomten, samt to framtidige kvartaler nord for denne nye gaten. Nord for disse kommer ifølge sentrumsplanen den nye bybanetraseen.

Oppstart av byggearbeidene er i mars 2018. Sykehjemmet vil stå ferdigstilt og innflyttet våren 2020.